Parteneri proiect 520

Titlu proiect: „Politici sociale pentru realizarea drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilități”

Implementator: Alianța INFONET

Parteneri:

 • Asociația MOTIVAȚIE din Moldova,
 • Asociația Surzilor din Moldova,
 • Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă „Low Vision”.

Donator: Fundaţia Est-Europenă, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

Scopul proiectului: Ajustarea politicilor sociale pentru eficientizarea cheltuielilor publice şi aprofundarea drepturilor omului prin sporirea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la procesele electorale.

Obiectivele proiectului: 

O1. Elaborarea materialelor user friendly şi crearea condiţiilor de accesibilizare a votului pentru persoane cu  dizabilităţi de vedere

O2. Campanie de informare a alegătorilor, persoane cu dizabilităţi de auz

O3. Demers pentru elaborarea unor politici sociale în domeniul electoral orientate pe necesităţile reale, speciale ale alegătorilor, persoane cu dizabilităţi

O4. Promovarea conceptului de „necesităţi speciale, a modelelor pozitive de incluziune socială a alegătorilor cu dizabilităţi şi diseminarea bunelor practici din cadrul proiectului.

Activități planificate în proiect:

A 1. Elaborarea materialelor user friendly şi crearea condiţiilor de accesibilizare a votului pentru persoane cu  dizabilităţi de vedere

 • A 1.1. Tipărirea in limbaj Braile a 125 de exemplare a „Ghidului Alegatorului”
 • A 1.2. Imprimarea audio a „Ghidului Alegatorului” şi inscripţionarea a 125 de CD.
 • A 1.3. Dotarea a 3 (trei) birouri electorale ale secţiilor de votare cu echipament specialpentru accesibilizarea votului persoanelor cu dizabilităţi de vedere.
 • A 1.4. Sesiune de informare a persoanelor cu dizabilităţi de vedere privind specificul votului din 30 octombrie 2016.
 • A 1.5. Organizarea unui on-line cu un medic, expert în domeniul accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi de vedere.

A 2. Campanie de informare a alegătorilor, persoane cu dizabilităţi de auz

 • A 2.1. Sesiune de informare a persoanelor cu dizabilităţi de auz privind specificul votului din 30 octombrie 2016
 • A 2.2. Organizarea întîlnirilor cu alegătorii, persoane cu dizabilităţi de auz, a candidaţilor participant la scrutinul prezidenţial
 • A 2.3. Realizarea campaniei de informare prin SMS
 • A 2.4. Pilotarea modelului de translare mimico-gestuală în incinta BESV
 • A 2.5. Difuzarea materialelor promoționale
 • A 2.6 Organizarea unui serviciu taxi pentru persoane cu dizabilitati in ziua alegerilor
 • A 2.7 Încadrarea unei persoane cu dizabilități locomotorii în calitate de membru a echipei BESV
 • A 2.8 Promovarea conceptului de translare mimico-gestual în ziua alegerilor în incinta CEC.

A 3. Demers pentru elaborarea unor politici sociale în domeniul electoral orientate pe necesitățile reale, speciale ale alegătorilor, persoane cu dizabilități

 • A.3.1. Elaborarea și expedierea demersurilor de acces la informație de interes public în domeniul electorali
 • A.3.2. Colectarea și analizare demersurilor
 • A.3.3. Organziarea unei mese rotunde de prezentare a rezultatelor și a soluțiilor din partea societății civile

A 4. Promovarea conceptului de „necesități speciale”, a modelelor pozitive de incluziune socială a alegătorilor cu dizabilități și diseminarea bunelor practici din cadrul proiectului.

 • Activitatea 4.1. Elaborare și confecționare baner proiect
 • Activitatea 4.2. Elaborarea unui film grafic în format 3 D a unei secții de votare model accesibile din punct de vedere infrastructural.
 • Activitatea 4.3. Elaborarea și difuzarea a 3 emisiuni radiofonice
 • Activitatea 4.4. Elaborarea și difuzarea unui număr tematic (dedicat alegerilor prezidentiale) al buletinului electronic „Pro accesibilitate – pro incluziune – pro democratie!”
 • Activitatea 4.5. Promovarea spiritului civic al alegătorilor prin implicarea lor în procesul de dezvoltare a „Harții accesibilității secțiilor de votare” (www.motivatie.md/harta-accesibilitate)
 • Activitatea 4.5. Realizarea a 5 publicații în presa șcrisă și on-line
 • Activitatea 4.6. Elaborarea și difuzarea comunicatelor de presă
 • Activitatea 4.7.Elaborarea rapoartelor narativ și financiar.

Perioada de implementare: 3 octombrie – 31 decembrie 2016

Buget: 18.114 USD

Donatori proiect 520

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *