Programul Informaţional al Fundaţiei Soros-Moldova a avut o evoluţie spectaculoasă în anii 2002-2006: cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova (761.672 $) şi prin contribuţia comunităţilor (circa 395.000 $), în parteneriat cu APL, instituţii de învăţămînt, biblioteci, agenţi economici au fost create 102 Centre Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire. Centrele Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire, fiecare în parte, prin prisma accesul la informaţie, au pus în valoare prin potenţialul uman al comunităţilor rurale ca promotor activ al dezvoltării acestor comunităţi.

Efortul de consolidare a Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire a început încă în anul 2006 şi s-a materializat prin crearea Alianţei CCAII. Alianţa CCAII din Republica Moldova este o asociaţie obştească, înregistrată la Ministerul Justiţiei sub nr. 3041 la 26 decembrie 2007, prin liberul consimţămînt al organizaţiilor membre – 47 de centre comunitare de acces la informaţie şi instruire, şi care urmăreşte beneficiul public.

În anul 2020 numele în Alianța INFONET.

Alianța INFONET este membră a următoarelor organizații și coaliții:

 Telecentre Europe

Alianța Anticorupție

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *