Parteneri proiect Soros

Titlul proiectului: Abilitate versus Dizabilitate – de la înțelegere spre eliminarea discriminării și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități auditive și de vedere

Implementator: Alianța Centrelor Comunitare de Acces la informație și Instruire din Republica Moldova (Alianța INFONET)

Organizațiile partenere:

 • Asociația Surzilor din Republica Moldova
 • Centrul Național de Informare și Reabilitare a Asociației Nevăzătorilor din Moldova 

Donator: Fundația Soros-Moldova

Scopul proiectului: Diminuarea fenomenului discriminării, aprofundarea  drepturilor omului și sporirea gradului de incluziune socială a  persoanelor cu dizabilități auditive și dizabilități de vedere, prin  facilitarea dialogului, deschidere spre exterior și promovarea în societate a necesităților speciale

Obiectivele proiectului:

 • O.1 Elaborarea și editarea lucrării „Omul din lumea tăcerii. Ghid pentru înțelegerea lumii persoanelor cu dizabilități de auz” cu un tiraj de 500 exemplare.
 • O.2 Promovarea bunelor modele și practici de participare nediscriminatorie la viața culturală a persoanelor cu deficiențe de vedere prin realizarea descrierii audio pentru filmul artistic „Arrivederci” și organizarea 4 proiecții publice de film în Bălți, Basarabeasca și 2 în municipiul Chișinău, cu participarea a minimum 160 de persoane cu dizabilități de vedere.
 •  O.3 Elaborarea și filmului documentar „Omul din lumea sunetelor. Ghid pentru înțelegerea lumii persoanelor cu dizabilități de vedere” cu o durată de 15 minute și difuzarea lui în social media și în rețeaua de posturi TV regionale.
 • O.4 Promovarea conceptului de „necesități speciale”, a modelelor pozitive de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități auditive și dizabilități de vedere și diseminarea bunelor practici din cadrul proiectului.

Activitățile propuse spre implementare:

 • Activitatea 1.1: Constituirea echipei de autori și delegarea responsabilităților
 • Activitatea 1.2: Elaborarea lucrării „Omul din lumea tăcerii. Ghid pentru înțelegerea lumii persoanelor cu dizabilități de auz”
 • Activitatea 1.3: Elaborarea machetei și tipărirea lucrării „Omul din lumea tăcerii. Ghid pentru înțelegerea lumii persoanelor cu dizabilități de auz”
 • Activitatea 1.4: Lansare și difuzarea lucrării „Omul din lumea tăcerii. Ghid pentru înțelegerea lumii persoanelor cu dizabilități de auz”
 • Activitatea 2.1: Realizarea descrierii audio pentru filmul artistic „Arrivederci”
 • Activitatea 2.2: Atelier practic de 5 zile pentru instruirea a 4 persoane în „tehnica descrierii audio”
 • Activitatea 2.3: Organizarea 4 proiecții publice de film în  Basarabeasca și municipiul Bălți și 2 în municipiul Chișinău
 • Activitatea 3.1: Elaborarea scenariului filmului documentar „Omul din lumea sunetelor. Ghid pentru înțelegerea lumii persoanelor cu dizabilități de vedere”
 • Activitatea 3.2: Realizarea filmărilor și montarea filmului documentar.
 • Activitatea 3.3: Difuzarea filmului documentar.
 • Activitatea 4.1: Elaborare și confecționare baner proiect
 • Activitatea 4.2: Elaborare și aprobare slogan proiect.
 • Activitatea 4.3: Conferință de presă de lansare a proiectului.
 • Activitatea 4.4: Realizarea a 4 spoturi video cu o durată de 30-60 secunde privind incluziunea persoanelor cu dizabilități
 • Activitatea 4.5: Difuzarea spoturilor video
 • Activitatea 4.6: Elaborarea și difuzarea a 3 emisiuni radiofonice
 • Activitatea 4.7: Elaborarea și difuzarea buletinului electronic „Pro accesibilitate – pro incluziune – pro democratie!”
 • Activitatea 4.8: Întîlnirea on-line pe o platformă interactivă
 • Activitatea 4.9: Publicații și în presa on-line
 • Activitatea 4.10: Masă rotundă de evaluare a proiectului
 • Activitatea 4.11: Elaborarea și difuzarea comunicatelor de presă
 • Activitatea 4.12: Elaborarea rapoartelor narativ și financiar.

Durata proiectului: 8 luni (1 aprilie – 30 noiembrie 2016).

Bugetul proiectului: 24 600 dolaru SUA.

Acest proiect este realizat de Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Republica Moldova (Alianța INFONET), în parteneriat cu Asociația Surzilor din Republica Moldova și Centrul Național de Informare și Reabilitare a Asociației Nevăzătorilor din Moldova, cu suportul financiar al Programului Egalitate și Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *