Denumirea Proiectului: Edificarea unui „pod de comunicare” proactivă – demers pentru  incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de auz

Implementator: Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Republica Moldova (Alianța CCAII)
În parteneriat cu: Asociația Surzilor din Republica Moldova.

Scopul proiectului: Sporirea gradului de accesibilitate și implicarea în viața comunitară a persoanelor cu dizabilități auditive, prin mobilizare pe interior și deschidere spre exterior, și promovarea în societate a conceptului limbajului mimico-gestual.

Obiectivele proiectului:

  • O.1 Elaborarea și editarea „Ghidului metodologic pentru preadrea limbajului semnelor în Republica Moldova” cu un tiraj de 300 exemplare.
  • O.2 Instruirea a 12 de intepreți în limbajul mimico-gestual pe parcursul a 3 luni și certificarea oficială a 4-6 translatori la Ministerul Justiției (nivel avansat) și instruirea în limbajul mimico-gestual a 72 de pedagogi în cadrul a 6 ateliere informative de 2 zile fiecare, pentru 12 pedagogi fiecare din instituțiilor specializate pentru copiii hipoacuzici (Cahul, Bălți și Hîrbovăț (rnul Călărași) și Chișinău) (nivel începător).
  • O.3 Elaborarea și desfășurarea unui curs de e-learning „Introducere în limbajul mimico-gestual”, pe durata a 3 luni, cu participarea a minim 60 de persoane din raionalele Republicii Moldova.
  • O.4 Promovarea limbajului mimico-gestual ca și mijloc de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități și diseminarea bunelor practici din cadrul proiectului.

Activități:

  • A.1 Elaborarea și editarea „Ghidului metodologic pentru predarea limbajului semnelor în Republica Moldova” cu un tiraj de 500 exemplare.
  • A.2 Instruirea a 12 de interpreți în limbajul mimico-gestual pe parcursul a 3 luni și a 72 de profesori ai instituțiilor speciale pentru copii surzi și hipoacuzici din Moldova.
  • A.3 Elaborarea și desfășurarea unui curs de e-learning „Introducere în limbajul mimico-gestual”, pe durata a 3 luni, cu participarea a minim 60 de persoane din raionalele Republicii Moldova.
  • A.4 Promovarea limbajului mimico-gestual ca și mijloc de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități și diseminarea bunelor practici din cadrul proiectului.

Durata proiectului: 10 luni (3 februarie – 2 decembrie 2016).

Buget: 15.000 $.

Logo proiect 466_web

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *