Denumire: Consolidarea încrederii prin democraţie participativă şi implicarea tinerilor în actul decizional

Scopul: Promovarea unor modele de consolidare a  democraţiei participative prin implicarea tinerilor în viaţă social-politică.

Obiective:

O1: Participarea activă a tinerilor în actul decizional, prin organizarea alegerilor „Votul Tinerilor” în 33 de comunități din toate raioanele Republicii Moldova, inclusiv UTA Găgăuzia

O2: Promovarea rezultatelor alegerilor „Votul Tinerilor” şi diseminarea de bune practici, realizate în cadrul proiectului.

Cadru general:

  • Selectarea coordonatorilor locali,
  • ToT pentru coordonatorii locali,
  • Formarea grupurilor de iniţiativă la nivel local şi Promovarea proiectului in comunitate,
  • Organizarea dezbaterilor politice la nivel local și Organizarea alegerilor „Votul Tinerilor”,
  • Campanie de mediatizare şi promovare a rezultatelor alegerilor „Votul Tinerilor”.

Perioada de implementare: X-XII.2010.

Informaţii suplimentare: https://votultinerilor.wordpress.com/despre/

Victor Koroli, Director de Proiect,0797 00752, 0692 52453, vkoroli@gmail.com


Proiectul „Consolidarea încrederii prin democraţie participativă şi implicarea tinerilor în actul decizional ” este realizat de „Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire din Republica Moldova” cu suportul Fundaţiei Est – Europene din resursele financiare acordate de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida), Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA şi  Fondul Naţional pentru Democraţie (NED). Mesajul aparţine „Alianţei Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire din Republica Moldova” şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanţatorilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *