Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lînga Comisia Electorala Centrală în parteneriat cu Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din MoldovaFundaţia Est-Europeană și Fundația Educație pentru Democrație din Polonia anunţă înscrierea participanţilor la cursul de instruire la distanţă “E-learning pentru alegeri libere şi corecte”.

Baner - webScopul cursului este de a contribui la fortificarea proceselor electorale din Republica Moldova şi incluziunea persoanelor cu dizabilităţi în actul electoral direct şi secret prin pilotarea cursului de instruire la distanţă a membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Obiective specifice:

O1: Pilotarea instruirii şi calificării la distanţă, pe platforma de colaborare internaţionalăwww.civicportal.org a funcţionarilor electorali, inclusiv a persoanelor din Registrul funcţionarilor electorali, perfecţionării profesionale continue a acestora, subiecţilor implicaţi în procesul electoral din Republica Moldova, precum şi altor persoane interesate.

O2: Incluziunea persoanelor cu dizabilităţi în actul electoral direct şi secret prin promovarea standardelor internaţionale şi naţionale pentru asigurarea garantării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pentru persoanele cu dizabilităţi.

O3: Diseminarea bunelor practici de asigurare a unui mediu favorabil pentru organizarea corectă și transparentă a alegerilor în Republica Moldova.

Programul cursului va acoperi problemele de bună funcţionare a proceselor electorale:baza legală; constituirea şi organizarea activităţii birourilor electorale ale seciilor de votare; contestaţii; liste electorale; pregătirile înainte de ziua alegerilor; relaţiile cu media şi observatorii; ziua alegerilor; numărarea voturilor, întocmirea procesului verbal; elaborarea, ordonarea, sigilarea, împachetarea şi transmiterea documentaţiei electorale; votarea peste hotarele ţării; asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la votarea directă şi secretă; utilizarea tehnologiilor de informare şi comunicare în procesele electorale.

Cursul se va desfășura începînd cu 17 octombrie 2013 si va dura pana la finele lunii decembrie 2013. Înscrierea participantilor are loc pe tot parcursul desfasurarii instruirii. Instruirea este gratuită şi nu presupune prezenţă on-line la ore prestabilite. Participarea presupune conexiunea pe platformă de cîteva ori pe săptămînă, la ore comode participanţilor pentru parcurgerea materialelor didactice oferite şi recomandate, participarea la sondaje, implicarea în discuţii pe forum şi susţinerea unor teste individuale după fiecare temă şi a unui test final. La finalizarea cursului, participanții care îl vor absolvi cu succes vor primi certificate electronice şi vor fi admişi automat să susţină direct testul oficial pentru a fi certificati în calitate de membri ai birourilor electorale ale sectiilor de votare. Înscrierea la cursul e-learning se face prin expedierea unui mesaj cu titlul “E-learning pentru alegeri libere şi corecte” pe adresa edudemo.md@gmail.com.
Sunt invitați să participe persoanele desemnate/care urmeaza a fi desemnate în calitate de funcţionari electorali de către autorităţile publice locale, partidele politice reprezentate în Parlament/ Ministerul Afacerilor Externe şi al Integrării Europene, precum alte persoane interesate care doresc să contribuie personal la eficientizarea proceselor electorale în Republica Moldova.

Cursul va fi moderat de experţii CICDE, iar instruirea se va desfasura pe platforma de colaborare internaţională www.civicportal.org, administrată de către Fundaţia „Educaţie pentru Democraţie” din Polonia, în cadrul programului RITA, finanţat de Fundația Polono-Americană pentru Libertate.

Aceasta activitate se desfăsoara în cadrului proiectului “E-learning pentru alegeri libere şi corecte”, implementat de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lînga Comisia Electorală Centrală (CICDE) în parteneriat cu Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Moldova.

Pentru informații suplimentare: Victor Koroli – vkoroli@gmail.com, Natalia Iuraș –natalia.iuras@cec.md

Logo curs BESV IIAcest proiect este susținut de Fundaţia Est-Europeană, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi co-finanţat de Fundația Polono-Americană pentru Libertate, prin intermediul programului RITA, implementat de Fundaţia „Educaţie pentru Democraţie” din Polonia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *