Titlul proiectului: Campanie de educație civică pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități în procesele electorale în contextul alegerilor locale generale din 14 iunie din Republica Moldova

Implementatrori: Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Republica Moldova, Asociația MOTIVAȚIE din Moldova, Asociația Surzilor din Moldova, Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități

Durata proiectului: 25 mai 2015 – 12 iulie 2015

Scopul proiectului: Sporirea gradului de incluziune a persoanelor cu dizabilități în procesele electorale din Republica Moldova prin promovarea unui comportament civic activ al persoanelor cu dizabilități și măriii gradului de respectare a drepturilor persoanelor cu dizabilități de a participa în procesele social-politice din Republica Moldova.

Obiectivele proiectului:

O1. Informarea persoanelor cu dizabilitati despre necesitatea și beneficiile participării active la alegerile locale din iunie 2015.

O2. Promovarea bunelor practici in dezvoltarea unor modele de incluziune a persoanelor cu dizabilități în procesele electorale.

O3. Diseminarea bunelor practici din cadrul proiectului.

Activitățile proiectului:

Obiectiv 1:

 • A 1.1 Organizarea unui Deaf Info Center pentru persoanele cu dizabilități auditive.
 • A 1.2 Organizarea de ateliere informative pentru persoanele cu dizabilități.
 • A 1.3 Editarea in limbaj Braille a „Ghidul alegatorului la alegerile locale generale din 14 iunie 2015”.
 • A 1.4 Realizarea campaniilor informaționale la nivel local îm 18 comunități din Republica Moldova.
 • A 1.5 Testarea unei campanii informaționale pe canale de comunicare personale.

Obiectiv 2:

 • A 2.1 Promovarea bunelor practici in dezvoltarea unor modele de incluziune a persoanelor cu dizabilități.
 • A 2.2 Atelier de instruire/informare a operatorilor TV privind organizarea transmisiunilor live în limbaj mimico-gestual.
 • A 2.3 Elaborarea pachetului informativ „Standarde de accesibilitate” și expedierea lui pe adresele celor 932 UTA din Republica Moldova.

Obiectiv 3:

 • A 3.1 Diseminarea bunelor practici din cadrul proiectului.
 • A 3.2 Organizarea a 2 întîlniri on-line.
 • A 3.3 Elaborarea și publicarea a 5 articole în mass media locală, regională și națională.
 • A 3.4 Elaborarea și tipărirea materialelor promoționale.
 • A 3.5 Elaborarea și difuzarea unui film documentar privind votul persoanelor cu dizabilități auditive.
 • A 3.6 Elaborarea și difuzarea buletinului electronic „Pro accesibilitate – pro incluziune – pro democratie!”

Bugetul proiectului: 29,999.41 USD

Donatori:

Logo donatori - redactat

Acest proiect este realizat de Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire din Republica Moldova, în parteneriat cu Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova, Asociația Surzilor din Republica Moldova și Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități, implementat cu suportul financiar al Programului „Îmbunătățirea calității democrației în Moldova prin suport parlamentar şi electoral”, PNUD Moldova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *