Scopul:

Sporirea gradului de incluziune a persoanelor cu dizabilități în procesele electorale din Republica Moldova prin intermediul promovării unui comportament civic activ a persoanelor cu dizabilități și mării gradului de respectare a drepturilor persoanelor cu dizabilități de a participa în procesele social-politice din Republica Moldova.

Obiective:

O1. Informarea persoanelor cu dizabilitati despre necesitatea și beneficiile participării active la alegerile locale din iunie 2015.

O2. Promovarea bunelor practici in dezvoltarea unor modele de incluziune a persoanelor cu dizabilități în procesele electorale.

O3. Observarea alegerilor și monitorizarea participării persoanelor cu dizabilități la scrutinul electoral din 14 iunie 2015.

O4. Diseminarea bunelor practici din cadrul proiectului.

Activități:

A 1.1 Organizarea unui Deaf Info Center pentru persoanele cu dizabilități auditive.

A 1.2 Elaborarea de spoturi video motivaționale „Accesibilitate pentru toți!”

A 1.3 Testarea unei campanii informaționale pe canale de comunicare personale

A 2.1 Încadrarea unei persoane cu dizabilități locomotorii în calitate de membru a echipei BESV

A 2.2 Apel către partidele politice și media TV privind necesitățile speciale de informare a persoanelor cu dizabilități auditive

A 2.3 Campanie de promovare a conceptului mimico-gestual în mass media audio-vizuală și on-line.

A 2.4 Organizarea Serviciu taxi pentru alegători persoane cu dizabilități la Chișinău, Comrat, Călărași.

A 2.5 Dezvoltarea „Harții accesibilității secțiilor de votare” http://www.motivatie.md/harta-accesibilitate/ și sensibilizarea factorilor de decizie

A 3.1 Observarea pe terme scurt și mediu a alegerilor locale generale din perspectiva persoanelor cu dizabilități

A 3.2 Realizarea unei cercetări sociologice privind participarea persoanelor cu dizabilități la procesele electorale din 14.06.2015

A 4.1 Diseminarea bunelor practici din cadrul proiectului

A 4.1.1 Elaborarea și difuzarea comunicatelor de presă

A 4.1.2 Elaborarea și difuzarea a 3 emisiuni radiofonice

A 4.1.3 Elaborarea și difuzarea spotului motivațional „Vin-o să votezi în secție!”

A 4.1.4 Elaborarea și difuzarea buletinului electronic „Pro accesibilitate – pro incluziune – pro democratie!”

A 4.1.5 Masă rotundă de evaluare a proiectului

A 4.1.6 Elaborarea rapoartelor narativ și financiar.
Vizibilitate tender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *