Advocacy pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de auz

Abilitate versus Dizabilitate – de la înțelegere spre eliminarea discriminării și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități auditive și de vedere

Edificarea unui „pod de comunicare” proactivă – demers pentru  incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de auz

Politici sociale pentru realizarea drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilități

Pro Vot Direct și Secret pentru Fiecare Alegător!

Get Online Week 2012 / Hai pe Net 2012

Overcoming the Digital Divide: Access for Rural Communities / Incluziunea digitală a comunităților rurale

Decentralized Network of Interactive Information Delivery in Moldova / Reteaua decentralizata de transmitere interactiva a informatiei in Moldova

Monitorizarea listelor electorale în municipiul Chişinău

Consolidarea încrederii prin democraţie participativă şi implicarea tinerilor în actul decizional

Concurs de fotografii digitale cu genericul „Ce lume frumoasă

„Prin diseminarea bunelor practici – spre un parteneriat durabil”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *