Alianţa INFONET îşi propune următoarea misiune:                                                     Dezvoltarea durabilă a comunităţilor şi consolidarea societăţii informaţionale din Republica Moldova.

Scopurile Alianței INFONET constau în contribuirea la:

  • promovarea democrației, statului de drept, respectarea drepturilor fundamentale ale omului și a valorilor unei societăți deschise;
  • promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă prin acțiuni de combatere a schimbărilor climatice, inegalității economice, susținerea inovațiilor, educației de calitate, consumului durabil, a păcii și justiției;
  • promovarea consecventă și ireversibilă a valorilor și a cursului strategic spre integrarea europeană a Republicii Moldova;
  • promovarea politicilor de integritate profesională, a drepturilor omului și acces la justiție pe probleme sociale, economice si de mediu;
  • dezvoltarea durabilă a comunităților din Republica Moldova în valorificarea potenţialului lor economic, cultural, social prin promovarea accesului la instrumentele societăţii informaţionale;
  • consolidarea societății informaționale, diminuarea fenomenului diviziunii digitale din Republica Moldova și educație pentru o cetățenie digitală;
  • incluziunea socială a persoanelor cu necesități speciale și suport comunităților persoanelor cu dizabilități din Republica;
  • fortificarea capacităților reprezentanților societății civile și a membrilor Alianței INFONET pentru a se implica liber și eficient în elaborarea, promovarea si monitorizarea politicilor publice;
  • consolidarea capacităților membrilor Alianței INFONET prin facilitarea circulaţiei informaţiei, schimbului de experiență și transferului de bune practici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *